Skip to main content

Robot Kaynağı Nedir?

  • Harry

Robot kaynağı işlemi, çeşitli malzemelerin taşınmasından ve kaynaklanmasından tüm insan katılımını ortadan kaldırabilir. Tipik olarak, bu işlevleri herhangi bir insan müdahalesi olmadan ve sınırlı denetim ile yerine getirebilen programlanabilir robotları içerir. Endüstriyel uygulamalar için kullanılan tüm robotların büyük bir yüzdesi kaynak işlemine katılmaktadır. Yaygın olarak robot kullanan yöntemler arasında ark kaynağı ve nokta kaynağı bulunur. Robotları kaynak amaçlı kullanan bir sektör, 1980'lerden itibaren giderek daha fazla sayıda kullanılmaya başlayan otomotiv endüstrisidir.

İlk robotlardan bazıları, 1960'larda çeşitli endüstriyel uygulamalarda ortaya çıkmaya başladı, ancak 1980'lere kadar geniş kullanım görmediler. O zaman, otomotiv endüstrisi onları spot kaynak için kullanmaya başladı. Bir otomotiv montaj hattındaki bu tür bir kaynak tekrarlayan, sıkıcı bir iş olabilir ve otomasyona çok uygundur. Parçalar otomatik olarak robotlara taşınır ve robotlar önceden ayarlanmış programlamaya dayanarak çalışır, bu nedenle bu işlem için insan etkileşimi gerekmez.

Robot kaynağı, birçok farklı endüstride kullanılır ve birkaç farklı robotik sistem kullanılır. Her robot tipik olarak programlama ve işleme yeteneklerini içeren bir komut ünitesinden ve malzemeleri ve kaynak ekipmanlarını manipüle etmek için kullanılabilecek mekanik bir üniteden oluşur. Farklı tipteki robotlar genellikle manipülatör bileşenlerinin nasıl çalıştığıyla sınıflandırılır. Bir kartezyen robot tipik olarak manipülatör bileşenlerinde, her biri diğerlerine dik açılarla doğrusal bir şekilde hareket eden üç hareket eksenine sahiptir. Diğer robotlar, daha iyi bir hareket aralığı sağlayabilen özel mafsallı kolları kullanabilir.

İmza görüntüleme işlemi, robot kaynağında verimliliği ve kaynak kalitesini artırmak için kullanılabilecek bir tekniktir. Bu teknoloji, robot kaynağında üretilen işin kalitesini ortaya çıkarmak için kullanılabilir ve böylece ayarlamalar yapılabilir. Çeşitli işleme yöntemleri kullanılarak, hatalar ve diğer konular hemen belirlenebilir ve düzeltilebilir.

Bazı işlemler robotik kaynak makineleri kullanır ancak malzemeleri bir dereceye kadar hazırlamak için bir kişi gerektirir. Bu durumda bir robotun kaynak yapmasına rağmen, robotun kaynağı terimi genellikle sadece baştan sona tamamen otomatik olan prosesleri ifade eder. Robot destekli kaynağın bir örneği gaz metal ark kaynağıdır. Bu süreç genellikle bir dereceye kadar otomatikleştirilir, ancak bir insan genellikle malzemeleri hazırlar ve makineleri bir şekilde işletir.