Skip to main content

Psikolojik İyi Oluş Nedir?

  • Boyce

Psikolojik iyi oluş, zihinsel ve duygusal sağlığı iyi olan bir durumdur. Psikolojik olarak sağlıklı olan insanlar zihinsel bozukluklardan özgürdür ve stresini, yaşamdan zevk alma ve topluma katılma yeteneklerine müdahale etmemeleri için yönetmişlerdir. Çoğu insanın hayatında, zihinsel ya da duygusal olarak en iyi şekilde olmadıkları zamanlar olsa da, psikolojik bir iyilik halinde olmak, bu insanların problemleriyle etkin bir şekilde başa çıkabildikleri anlamına gelir. Bu olmanın bireyin fiziksel sağlığına da etkisi vardır.

İnsanların, yaşamlarında zihinsel veya duygusal rahatsızlıklar olmadığında, psikolojik iyilik hali içinde oldukları söylenir. Hastalıklarını başarıyla yönetmiş olan akıl hastası hastaların, kronik sorunları doğru şekilde yönetiliyorsa, rahatsızlıklarının belirtilerini göstermese de bu durumda olduğu söylenebilir. Psikolojik olarak iyi olmak sıklıkla bir insanın genellikle mutlu olduğu, başkalarıyla bağlantı kurabildiği ve duygusal olarak kararlı olduğu anlamına gelir.

Psikolojik iyi olma hali içinde olmak her zaman mümkün değildir. Bazı stresciler, insanların mutsuz olmalarına, duygusal olarak üzülmelerine veya etraflarındaki insanlardan kopmalarına neden olur. Bu koşullar geçici ise, kişi hala psikolojik olarak iyi olabilir. Bununla birlikte, devam ederlerse, kişinin refah durumuna dönmek için tedaviye ihtiyacı olabilir.

Psikolojik iyi oluşun birçok faydası vardır. Bir kişi zihinsel olarak iyi olduğunda, stres etkeni onlar üzerinde önemli bir etkiye sahip değildir. Tüm stresleyicileri ortadan kaldırmanın bir yolu olmasa da, psikolojik olarak iyi olmak insanların başa çıkabilmelerini ve ortaya çıkan sorunları nasıl çözeceklerini belirlemelerini kolaylaştırır. Bu insanlar zihinsel ya da duygusal bozulmalara daha az eğilimlidir ve genellikle sorunları net ve mantıklı bir şekilde düşünebilirler, bu da stresten büyük ölçüde etkilenen, duygusal olarak reaktif insanlar tarafından yapılanlardan daha iyi seçimlere yol açar.

Psikolojik iyi oluşun bariz zihinsel yararlarının yanı sıra, psikolojik olarak iyi olan insanlar da genel olarak daha sağlıklıdır. Zihinsel rahatsızlık birçok farklı sağlık sorununa neden olabilir. Yüksek tansiyon, gastrointestinal bozukluklar ve enerji seviyelerinin tümü bir kişinin psikolojik iyi oluşundan etkilenebilir. Psikolojik olarak iyi olmak aynı zamanda bir kişinin bağışıklık sistemini virüslerin ve bakteriyel enfeksiyonların yakalanmasını zorlaştıracak şekilde artırabilir. Bir kişinin zihinsel olarak iyi olması durumunda önceden var olan tıbbi durumlar da daha çabuk iyileşir.